Vakantierooster

Vakantierooster  schooljaar 2022-2023

Studiemiddag* 20-10-22
Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22
Studiemiddag* 17-11-22
Kerstvakantie 23-12-22 t/m 06-01-23
Studiemiddag* 31-01-23
Voorjaarsvakantie 17-02-23 t/m 24-02-23
Studiemiddag* 02-03-23
Studiemiddag* 04-04-23
Paasvakantie 07-04-23 t/m 10-04-23
Meivakantie 24-04-23 t/m 05-05-23
Hemelvaart 18-05-23 t/m 19-05-23
2e Pinksterdag 29-05-23
Studiedag** 27-06-23
Zomervakantie 14-07-23 t/m 25-08-23

 

*Bij een studiemiddag gaat uw kind tot 12 uur naar school. Vanaf 12 uur is uw kind onderwijsvrij.

**Een studiedag betekent een volledige dag onderwijsvrij voor uw kind.

Extra verlof

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Alle scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat uw kind niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op rijksoverheid.nl staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Extra verlof is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en gebonden aan een aantal richtlijnen. Extra verlof kan alleen via het hiervoor bestemde formulier en (uiterlijk) twee weken van tevoren, aangevraagd worden bij de directie van de school. Het formulier kunt u ook aanvragen via de schoolleiding. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. Aan de hand hiervan beoordeelt de directie of uw kind in aanmerking komt voor extra verlof.