Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen
Als uw kind vier jaar is, mag het iedere dag naar school. U kunt uw kind al ruim voor de vierde verjaardag aanmelden via de website.
Wij wijzen u er graag op dat er veel belangstelling is onder ouders om hun kind in te schrijven voor de Meidoorn. Daarom hanteren wij een aanmeldbeleid. Afhankelijk van uw situatie, kan uw kind mogelijk niet direct worden ingeschreven. U kunt er in dat geval voor kiezen om uw kind op de aanmeldlijst te laten plaatsen.

Intake en kennismaking
Heeft u uw kind aangemeld voor onze school en komt u in aanmerking voor een inschrijving, dan nemen wij contact met u op voor een intakegesprek en een eerste kennismaking op school. Daarna kunt u ervoor kiezen uw kind na de rondleiding in te schrijven. Is uw kind ingeschreven en wilt u uw kind al een aantal keer laten wennen in groep 1-2, dan kan dat vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden. Uiterlijk twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op. Indien gewenst mag uw kind dan 5 dagen of dagdelen komen wennen.

Uw kind komt van een andere school
Komt uw kind tussentijds naar onze school, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan volgt eerst een kennismakingsgesprek met uw kind en u. Voor een goede overdracht zorgt de school van herkomst voor een onderwijskundig rapport waarin de belangrijkste informatie staat over uw kind. Voor meer inzicht in de ontwikkeling en werkwijze van uw kind vindt soms ook telefonisch contact plaats met de vorige school.